loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Oscar Pedreira

Name: Oscar Pedreira

Number of Papers: 1

Publications Years: 2018

Affiliation History: Facultade de Informática, Universidade da Coruña, Campus de Elviña s/n, A Coruña and Spain

Papers:

Sort by

Proceedings: