loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Eter Kharaishvili

Name: Eter Kharaishvili

Number of Papers: 1

Publications Years: 2022

Affiliation History: Economics and Business Faculty,Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, University Str. 2, Tbilisi, Georgia

Papers:

Sort by

Proceedings: